Capona gör en reavinst om 160 MSEK

Capona har idag träffat avtal om försäljning av sitt dotterbolag som äger fastigheten Bista 5:27, Aronsborgs Konferenshotell, till Glitne Eiendom AS som är ett dotterbolag i Gjensidige NOR-koncernen. Köpeskillingen uppgår till cirka 209 MSEK beräknat på ett fastighetsvärde om cirka 355 MSEK. Reavinsten beräknas till cirka 160 MSEK. Uppgörelsen innebär vidare att Capona kommer att äga 50 procent av det bolag som kommer att driva Aronsborgs Konferenshotell. Resterande 50 procent kommer att ägas av Choice Hotels Sweden AB som även kommer att sköta driften av hotellet genom ett managementavtal. Vidare har ett 20-årigt hyresavtal tecknats med fastighetsägaren. Aronsborgs Konferenshotell har 196 hotellrum fördelade på 14 970 kvm. Tillträde beräknas ske före årsskiftet. ”Det här är en mycket bra affär för Capona och Caponas aktieägare”, säger Clas Hjorth, VD på Capona. Stockholm den 16 december 2004 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 2004 Torsdagen den 20 januari 2005 Delårsrapport per 31 mars 2005 Torsdagen den 21 april Delårsrapport per 30 juni 2005 Torsdagen den 14 juli Delårsrapport per 30 september 2005 Fredagen den 21 oktober Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 1 december 2004 bestod av totalt 58 hotellfastigheter, varav 47 var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 8 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Dokument & länkar