Capona köper bolag

Capona har idag förvärvat 92 procent av AB Daron Holding och har för avsikt att snarast lösa in de återstående aktierna. Förvärvet beräknas ge en positiv effekt på eget kapital om cirka 50 MSEK i bokslutet 2004-12-31 som en följd av befintliga förlustavdrag. AB Daron Holding driver idag ingen verksamhet. Stockholm den 15 december 2004 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 2004 Torsdagen den 20 januari 2005 Delårsrapport per 31 mars 2005 Torsdagen den 21 april Delårsrapport per 30 juni 2005 Torsdagen den 14 juli Delårsrapport per 30 september 2005 Fredagen den 21 oktober Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 1 december 2004 bestod av totalt 58 hotellfastigheter, varav 47 var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 8 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Dokument & länkar