Caponas nomineringskommitté utsedd

I enlighet med beslut på Caponas ordinarie bolagsstämma i mars 2004 har en nomineringskommitté utsetts bland de fyra största aktieägarna. Nomineringskommittén skall arbeta fram ett förslag till styrelse att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut. Per den 30 november var de största ägarna Choice Hotels Sweden AB med 7 598 000 aktier, Home Invest AB med 7 436 452 aktier, Livförsäkrings AB Skandia med 744 800 och Robur fonder med 687 443 aktier. Nomineringskommittén består av Ragnar Sjoner, Choice Hotels Sweden AB, Petter A. Stordalen, Home Invest AB, Bo Jansson, Livförsäkrings AB Skandia samt Ingemar Syrehn, Robur fonder. Aktieägare inbjudes att komma med förslag och synpunkter till kommitténs medlemmar på adress, Capona AB, Box 5845, 102 48 Stockholm. Stockholm den 17 december 2004 Capona AB (publ) För ytterligare information kontakta: Clas Hjorth, VD, tel +46 8 446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se Ekonomisk information från Capona lämnas vid följande tillfällen: Bokslutskommuniké för 2004 Torsdagen den 20 januari 2005 Delårsrapport per 31 mars 2005 Torsdagen den 21 april Delårsrapport per 30 juni 2005 Torsdagen den 14 juli Delårsrapport per 30 september 2005 Fredagen den 21 oktober Kort om Capona Capona, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 1 december 2004 bestod av totalt 58 hotellfastigheter, varav 47 var belägna i Sverige, fem i Norge, fyra i Danmark och två i Finland. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 8 700. Capona är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen under beteckningen CAPO. Namnet Capona kommer från det latinska ordet caupona som betyder hotell.

Om oss

Home Properties, som äger och aktivt förvaltar hotellfastigheter, är ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i Norden. Fastighetsbeståndet per den 31 december 2010 bestod av totalt 28 fastigheter, varav 21 hotellfastigheter och två projektfastigheter i Sverige samt fyra hotellfastigheter i Norge. Det totala antalet hotellrum uppgick till cirka 3 300.

Dokument & länkar