Rättelse av Capona-aktiens utveckling

Report this content

AKTIENS UTVECKLING I diagrammen nedan visas utvecklingen över Capona-aktiens börskurs sedan introduktionen i december 1998 jämfört med Affärsvärldens generalindex och Carnegies fastighetsindex. Dessutom visas utvecklingen över aktiens totalavkastning, Caponas börskursutveckling inklusive återinvesterad utdelning, jämfört med SIX avkastningsindex. [REMOVED GRAPHICS] Under fjärde kvartalet 2002 steg Caponas börskurs med 16 (18) procent. Under samma period steg Affärsvärldens generalindex med 11 (21) procent och Carnegies fastighetsindex med 16 (14) procent. Aktiens totalavkastning var under året 10 (-2) procent och SIX avkastningsindex -36 (-15) procent. För ytterligare information kontakta: Clas Hjorth, vVD Finans & Investerarrelationer, tel. 08-446 59 71 E-post: clas.hjorth@capona.se Detta och tidigare pressmeddelanden finns även på www.capona.se

Dokument & länkar