Delårsrapport 1 januari - 30 september 2003

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2003 · RöRELSERESULTAT TREDJE KVARTALET 30 (-3) MSEK · RÖRELSERESULTAT 44 (-16) MSEK · RÖRELSENS INTÄKTER 278 (272) MSEK · RESULTAT EFTER SKATT 30 (-18) MSEK · RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING 5,7 (-3,6) SEK ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar