Försäkringsförlikning

FÖRSÄKRINGSFÖRLIKNING I november 1999 uppdagades i en intern kontroll att en SAX-mäklare inom H&Q Fondkommission AB hade förfarit bedrägligt genom att utföra otillåtna affärer. H&Q åsamkades som en konsekvens därav betydande skada, vilket belastade resultatet under 1999. Under våren 2000 riktade H&Q krav mot Försäkringsbolaget Zurich avseende ersättning för uppkommen skada i enlighet med aktuellt försäkringsavtal. Zurich gjorde en annan tolkning av försäkringsavtalet och avvisade H&Qs krav. Saken har därefter hänförts till skiljenämnd för beslut. Per idag har en förlikning träffats mellan H&Q och Zurich, innebärande att H&Q återtar alla krav mot Zurich. Förlikningen innebär vidare att Zurich erlägger ett förlikningsbelopp. Detta påverkar H&Qs resultat positivt för det fjärde kvartalet 2001. H&Qs utveckling sedan föregående kvartalsskifte har varit positiv och tidigare prognos om ett positivt resultat i verksamheten för det fjärde kvartalet kommer att infrias. H&Qs helårsresultat 2001 före minoritet och skatt bedöms mot denna bakgrund inklusive förlikningen med Zurich att bli positivt och uppgå till omkring 10 MSEK. Denna bedömning inkluderar även nedskrivningsbehov som kan komma av osäkerhet i värderingen av vissa corporate finance relaterade innehav. Stockholm den 20 december 2001 HAGSTRÖMER & QVIBERG AB Frågor besvaras av: Anders Böös, Verkställande direktör: +46 8 696 18 12 Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande investmentbank med fokus inom IT och Telekom. H&Q finansierar IT- och Telekomföretag samt står bakom de som skapar, bygger och finansierar tillväxten: entreprenörer och i deras förgrening även företag och stiftelser. Verksamheten omfattar främst analys, rådgivning, aktie- och derivathandel, kapitalförvaltning samt finansiell planering, och bedrivs inom enheterna H&Q Technology respektive H&Q Private Banking. Kunderna finns över hela världen. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fem städer i Sverige samt i Oslo, New York, San Francisco och Luxemburg. Antalet anställda är cirka 280. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00530/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00530/bit0001.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar