Förslag om återköp av bolagets egna stamaktier.

Förslag om återköp av bolagets egna stamaktier. Styrelsen i Hagströmer & Qviberg AB har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma att besluta om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om köp och försäljning av bolagets egna stamaktier. Förvärv respektive överlåtelse skall kunna ske löpande på OM Stockholmsbörsen till gällande marknadspris. Förvärv får ske så att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier uppgår till högst tio procent av utestående aktier i bolaget. Överlåtelse skall även kunna ske på annat sätt än över OM Stockholmsbörsen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Eventuella frågor besvaras av verkställande direktören Anders Böös, telefon 08 - 696 17 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01400/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT01400/bit0003.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar