H&Q AB genomför program för återköp

Hagströmer & Qviberg AB genomför program för återköp Styrelsen för Hagströmer & Qviberg AB har beslutat genomföra återköp av egna stamaktier i enlighet med styrelsens bemyndigande, som gavs av bolagsstämman den 9 april 2002. Återköp kommer att påbörjas från och med idag och pågå som längst fram till nästa bolagsstämma. Återköp kommer att ske till gällande marknadspris och uppgå till högst 5 procent av samtliga utestående aktier. Syftet med återköpet är att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom bland annat öka resultatet per aktie. Hagströmer & Qviberg AB innehar idag 14 062 stamaktier av totalt 3 776 593 stamaktier. Frågor besvaras av verkställande direktören Patrik Enblad, tel. 08 - 696 17 00. Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/11/20030311BIT00840/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar