H&Q Private Banking ingår nytt samarbete med Dexia BIL, Luxemburgs ledande privatbank

H&Q PRIVATE BANKING INGÅR ETT NYTT SAMARBETE MED DEXIA BIL, LUXEMBURGS LEDANDE PRIVATBANK Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) och Dexia Banque Internationale à Luxembourg (Dexia BIL), Luxemburgs ledande privatbank, har beslutat ingå ett långsiktigt samarbete. Dexia BIL kommer att erbjuda H&Q:s kunder ett brett sortiment av produkter och tjänster i Luxemburg. Dexia BIL är Luxemburgs största bank. I Luxemburg erbjuder Dexia private banking, kapitalförvaltning, financial banking och fondadministrationstjänster. H&Q fortsätter att bygga på sin strategi med en öppen arkitektur med externa partneravtal. I och med detta samarbete kommer H&Q:s kontor i Luxemburg att stängas. För ytterligare information vg kontakta Patrik Enblad, VD Hagströmer & Qviberg AB, telefon 08-696 17 77 eller Per Axman, Vice VD Hagströmer & Qviberg AB, telefon 08-696 17 62 Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 175. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar