Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 juli 2003

Kommuniké från extra bolagsstämma den 30 juli 2003 På Hagströmer & Qviberg AB (publ):s extra bolagsstämma den 30 juli 2003 fattades följande beslut. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om syntetiska återköp av egna stamaktier (inlösen till marknadskurs) Bolagsstämman fattade beslut om bemyndigande för styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen genomföra syntetiska återköp (inlösen till marknadskurs) av egna stamaktier, motsvarande högst 600.000 stamaktier i bolaget. Bolaget skall därvid ingå ett sk swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på H&Q-aktien. Motparten i swap- avtalet kommer att erbjudas möjlighet att inlösa de stamaktier som ligger till grund för swap-avtalet. Beslut om inlösen skall fattas av en kommande bolagsstämma. Frågor besvaras av: Patrik Enblad, verkställande direktör, tel 08-696 17 00 Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 165. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar