Ny VD i Hagströmer & Qviberg från årsskiftet

NY VD I HAGSTRÖMER & QVIBERG FRÅN ÅRSSKIFTET Anders Böös kommer den 1 januari 2002 att lämna uppdraget som VD i Hagströmer & Qviberg AB och efterträdas av Patrik Enblad. Samtidigt kommer Per Axman att tillträda som vVD. Patrik Enblad är idag vVD och VDs ställföreträdare samt ansvarig för affärsområdet H&Q Technology. Han har arbetat på H&Q sedan 1993 i olika ledande befattningar. Per Axman har arbetat på H&Q sedan 1998 och har sedan dess varit ansvarig för affärsområdet H&Q Private Banking. Patrik Enblad och Per Axman kommer även fortsatt att behålla det operativa ledningsansvaret för respektive affärsområde efter det att de tillträtt sina nya befattningar. Anders Böös kvarstår som rådgivare till företaget och som ledamot i styrelsen. Tidigare prognos om ett positivt resultat i verksamheten under det fjärde kvartalet 2001 kvarstår. I en kommentar säger Mats Qviberg, styrelsens ordförande: "Nu när Anders Böös väljer att lämna uppdraget är jag övertygad om att Patrik Enblad kommer att bli en utmärkt ny ledare för H&Q. Med Patrik Enblad som VD och Per Axman som vVD säkerställs därtill kontinuiteten i H&Q." " Det känns naturligt för mig att ta detta steg i samband med årsskiftet, varefter jag för egen del kan fokusera på att stödja Bolaget som rådgivare och styrelseledamot. Bolagets framtid ligger i händerna på utomordenligt dugliga personer ", säger Anders Böös. Patrik Enblad säger: " Det är en spännande utmaning. Jag har varit vVD och ställföreträdare sedan Anders Böös tillträdde som VD och följaktligen haft god insyn i jobbet. Strategin ligger fast. Vi skall fortsatt finansiera tillväxtföretag samt stå bakom entreprenörer, företag och stiftelser. Under året har vi genomfört flera besparingsprogram. Nu är det dags att titta framåt. " Stockholm den 20 november 2001 HAGSTRÖMER & QVIBERG AB (publ) Styrelsen Frågor besvaras av: - Mats Qviberg, + 46 8 402 33 01 styrelsens ordförande - Patrik Enblad, + 46 8 696 17 77 tillträdande verkställande direktör - Anders Böös, + 46 8 696 18 12 avgående verkställande direktör Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande investmentbank med fokus inom IT och Telekom. H&Q finansierar IT- och Telekomföretag samt står bakom de som skapar, bygger och finansierar tillväxten: entreprenörer och i deras förgrening även företag och stiftelser. Verksamheten omfattar främst analys, rådgivning, aktie- och derivathandel, kapitalförvaltning samt finansiell planering, och bedrivs inom enheterna H&Q Technology respektive H&Q Private Banking. Kunderna finns över hela världen. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fem städer i Sverige samt i Oslo, New York, San Francisco och Luxemburg. Antalet anställda är cirka 280. Företaget är noterat på Stockholmsbörsen (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011120BIT00080/bit0001.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar