Ökat institutionellt ägande i Readsoft AB

ÖKAT INSTITUTIONELLT ÄGANDE I READSOFT AB Utländska och svenska institutionella investerare har sedan noteringen på OM Stockholmsbörsens O-lista för knappt ett år sedan visat ett stort intresse för ReadSoft. Det fortsatt stora institutionella intresset har föranlett att en ägarspridning nu har genomförts där grundarna Jan Andersson och Lars Appelstål vardera avyttrat 160.000 B-aktier och Tim Hansen 80.000 B-aktier. Aktierna har till två tredjedelar förvärvats av svenska institutioner och till en tredjedel av utländska institutioner. Det ökade institutionella ägandet förväntas ytterligare öka marknadens förtroende för bolaget. Efter försäljningen uppgår Jan Anderssons och Lars Appelståls ägande till vardera 15,3% av kapitalet och 21,9% av rösterna, en minskning från vardera 17,0% av kapitalet och 23,0% av rösterna. Tim Hansens ägande efter försäljning uppgår till 2,6% av kapitalet respektive 4,2% av rösterna, en minskning från 3,4% av kapitalet och 4,8% av rösterna. Transaktionen har genomförts av Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För ytterligare information, kontakta: Jan Andersson, VD ReadSoft AB, 042-490 21 00 Torbjörn Gunnarsson, Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, 08-696 17 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar