Pressmeddelande 16 april 2003

Med anledning av en artikel i Dagens Industri, i vilken Hagströmer & Qviberg AB (H&Q) felaktigt pekas ut för sitt agerande gentemot Handelsbanken vill H&Q klargöra följande: H&Q följer alltid gällande regler oavsett om det går med eller emot. Börschefen har under dagen bekräftat att H&Q inte brutit någon av Stockholms Börsens eller OMs regler. Handelsbanken har bett H&Q om ursäkt för sitt agerande. H&Q anser att saken därmed är utagerad och att relationen med Handelsbanken även fortsatt kommer att vara den bästa. Frågor besvaras av verkställande direktören Patrik Enblad, tel. 08-696 1700. Hagströmer & Qviberg (H&Q) är en ledande fondkommissionär med fokus på Investment- och Private Banking. Inom Investment Banking består verksamheten av Corporate Finance, Institutionell aktie- och derivathandel och egen Trading. Private Banking fokuserar på aktie- och derivathandel, absolutinriktad Kapitalförvaltning samt Finansiell Planering för privatpersoner, företag och stiftelser. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. Därutöver bedrivs verksamhet i fyra städer i Sverige och i Oslo. Antalet anställda är cirka 177. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (HAGQ). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01430/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm. Antalet anställda är cirka 250 personer.Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).

Dokument & länkar