Kommuniké från bolagsstämma den 27 mars 2003

Kommuniké från bolagsstämma den 27 mars 2003 På HQ Fonders ordinarie bolagsstämma fattades bland annat följande beslut. Utdelning Utdelningen fastställdes till 5 kronor per aktie, med avstämningsdag den 1 april 2003 och beräknad dag för utdelning den 4 april 2003. Styrelse och arvoden Till styrelseledamöter omvaldes Stefan Dahlbo, Matts Ekman, Sven Hagströmer, Hans Hedström, Johan Piehl och Mats Qviberg samt nyvaldes Pernilla Ström. Bolagsstämman beslutade att styrelseledamöterna skall erhålla ett arvode om totalt 855 000 kronor. Arvodet fördelas mellan dem enligt styrelsens beslut. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Dahlbo till styrelsens ordförande. Nomineringskommitté Bolagsstämman beslöt att tillsätta en nomineringskommitté att arbeta med nomineringen av styrelse inför nästa ordinarie bolagsstämma. Till kommittén valdes som representanter för de större ägarna Mats Qviberg, Sven Hagströmer, Lars-Erik Forsgård och Sten Dybeck samt styrelsens ordförande Stefan Dahlbo. Bolagsstämman utsåg Mats Qviberg till kommitténs ordförande. För mer information Hans Hedström, Verkställande direktör, tfn: 08-5220 2600. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00130/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.

Dokument & länkar