Likviditetsgaranti i HQ Fonder-aktien

Likviditetsgaranti i HQ Fonder-aktien I syfte att underlätta handeln i HQ Fonder-aktien har HQ Fonder ingått avtal med Hagströmer & Qviberg Fondkommission om likviditetsgaranti i HQ Fonder-aktien. Avtalet innebär i korthet att Hagströmer & Qviberg Fondkommission ställer köp- och säljkurs på börsen i HQ Fonder-aktien och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Likviditetsgarantin gäller från och med måndagen den 21 juli 2003. Kontaktperson vid eventuella frågor: Hans Hedström, VD 08-5220 2600. Stockholm den 18 juli 2003 HQ Fonder AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.

Dokument & länkar