Ordinarie bolagsstämma i HQ Fonder den 27 mars

ORDINARIE BOLAGSSTäMMA I HQ FONDER DEN 27 MARS Pernilla Ström föreslås bli ny styrelseledamot i HQ Fonder AB Ägare med mer än 50 procent av kapital och röster i HQ Fonder AB har anmält till bolaget att de avser föreslå Pernilla Ström till ny styrelseledamot vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 27 mars 2003. Till övriga styrelseledamöter föreslås omval av Stefan Dahlbo, Matts P. Ekman, Sven Hagströmer, Hans Hedström, Johan Piehl och Mats Qviberg. Jonas Wahlström har avböjt omval. Pernilla Ström bedriver idag egen verksamhet och har en bakgrund som ekonom och skribent. Pernilla har tidigare bl a varit Chefekonom på Öhman Fondkommission och ledarskribent på Dagens Nyheter. Bland andra styrelseuppdrag kan nämnas uppdragen i Bonnier AB och Salus Ansvar AB. Ordinarie bolagsstämma i HQ Fonder AB (publ) kommer avhållas den 27 mars 2003 klockan 17.00 på Konserthuset, Grünewaldsalen, Stockholm. På dagordningen för stämman finns styrelsens förslag till utdelning om 5.00 SEK per aktie. Kallelsen till bolagsstämman planeras att införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 25 februari och finns tillgänglig på HQ Fonders hemsida www.hqfonder.se. Kontaktperson vid eventuella frågor: Hans Hedström, VD 08-5220 2600. Stockholm den 21 februari 2003 HQ Fonder AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00190/wkr0001.doc Bilaga - kallelse http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00190/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00190/wkr0003.pdf

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.