Pressmeddelande delårsrapport 1 jan - 30 sept 2003

VD:s kommentar till HQ Fonders delårsrapport januari-september 2003 "De senaste två kvartalens positiva förvaltningsresultat har medfört en intäktsökning med 13% under det tredje kvartalet. Det innebär att kvartalet intäktsmässigt är det bästa sedan det andra kvartalet 2002. Vi märker ett ökat intresse för aktiefonder bland privatpersoner. Investerare av institutionell karaktär har dock gjort stora uttag i Sverigefonden och nettoflödena har därmed blivit negativa. Dessa investerare har sökt mer riskfyllda alternativ. Samtliga fonder lyckades under årets första nio månader med sin viktigaste målsättning, att få andelsägarnas kapital att växa. Bäst utveckling har Rysslandsfonden haft med +46%. Oktober har inneburit en fortsatt positiv utveckling, vilket lett till att Rysslandsfonden nu vuxit till 2 miljarder." Stockholm 2003-10-22 HQ Fonder Hans Hedström, Verkställande direktör, 08-5220 2600. HQ Fonder AB · Box 7828, 103 97 Stockholm · Besöksadress: Regeringsgatan 48, uppgång A plan 10 Telefon: 08-5220 2600 · Telefax: 08-5220 2610 · Styrelsens säte: Stockholm · Org.nr: 556602-2777 · www.hqfonder.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00200/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.

Dokument & länkar