Pressmöte om HQ Fonders syn på aktiemarknaderna

Pressmöte om HQ Fonders syn på aktiemarknaderna - I anslutning till att HQ Fonder AB (publ.) presenterar sin rapport för tredje kvartalet bjuder bolagets VD in till ett pressmöte, där vi ger vår syn på aktiemarknaden den närmaste tiden. Presentationen sker alltså mer med utgångspunkt från fondförvaltningen än själva kvartalsrapporten. På pressmötet sker en utfrågning av ledningen för HQ Fonders förvaltning. Utfrågning leds av Magnus Briggert. HQ Fonder har absolut avkastning som ett överordnat mål, framför att slå fondens jämförelseindex. Fondernas placeringar går därför ofta mot strömmen. Utvecklingen tenderar att avvika mer eller mindre från genomsnittet. I och med fondernas självständiga och oberoende förvaltningsstrategi vill vi med detta möte inleda en dialog med media om våra förvaltningsstrategier. I samband med att HQ Fonder AB (publ) presenterar resultatet för tredje kvartalet inbjuder vi härmed till ett pressmöte om utvecklingen på aktiemarknaden. Vi presenterar vår syn på bland annat följande frågor: · Hur går Stockholmsbörsen framöver? · Vilka aktier är över- respektive undervärderade? · Inom vilka segment och på vilka aktiemarknader finns fynden? · Våra placeringsstrategier framöver Varmt välkommen! Tid: Onsdagen den 22 oktober, klockan 11.30 - 12.30 Vi bjuder på lättare lunch Talare: Hans Hedström, VD samt Fredrik Colliander och John Strömgren, båda förvaltare Moderator: Magnus Briggert Plats: Salénhuset, Regeringsgatan 48, Uppgång A, plan 10 Anmälan: Siw Nordin, tel 08- 5220 2600 eller siw@hqfonder.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/20/20031020BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

HQ Fonder AB är en av Sveriges ledande fristående fondförvaltare. Verksamheten utgörs av förvaltning och försäljning av totalt 12 stycken värdepappersfonder. Kunderna utgörs främst av privatpersoner i Sverige.

Dokument & länkar