Avtalskrav kan hota inflationsmålet

Report this content

Villy Bergström på HSB Banks Finansdag: Avtalskrav kan hota inflationsmålet Det svenska inflationsmålet på två procent kommer inte att spräckas enbart på grund av Kommunalarbetareförbundets krav på omförhandling av sitt avtal. Men det kan hotas om andra grupper på arbetsmarknaden också kräver högre löner. Då tvingas Riksbanken att strama åt penningpolitiken. Det sa vice riksbankschefen Villy Bergström, när han på onsdagen talade vid HSB Banks Finansdag. Han betonade att lönebildningen är en av de allra viktigaste faktorerna för att hålla inflationsmålet. Samtidigt som vissa grupper måste kunna få en bättre löneutveckling än andra, får de totala lönekraven inte ligga högre än ca 3,5 procent. Han ser dock idag inga tecken på att lönekraven från resten av arbetsmarknaden kommer att äventyra låginflationspolitiken. Konjunkturen återhämtar sig Finansdagen gästades även av börsanalytikern Peter Malmqvist, som beskrev flera tecken på att den svaga konjunkturen nu är på väg att återhämta sig. - Industriproduktionen, som är motorn i världsekonomin, har gått upp i USA under nio månader i rad. Trenden är tydlig även i Japan, där nedgången var djupast. I Europa har inte nedgången varit så kraftig, men även här syns nu en positiv utveckling, sa han. Peter Malmqvist konstaterade också att obligationsräntorna under en längre tid har sjunkit, speciellt i USA. Han varnade därför att nästa "bubbla" i ekonomin kan komma att gälla just obligationerna. Kommunerna måste få mer inflytande HSB Banks Finansdag handlade även om förutsättningarna för bostadsbyggandet. Förre landshövdingen Ulf Adelsohn pekade på en mängd hinder som påverkar både kommunernas och byggherrarnas möjligheter att få igång byggandet i Sverige - bl a det faktum att praktiskt taget alla byggprojekt överklagas, vilket leder till förseningar och dyrare hus. Han nämnde också bristen på konkurrens samt höga mark- och byggkostnader, där skatterna står för en stor del, som viktiga orsaker till att det fortfarande byggs för lite i Sverige. - Det är viktigt att kommunerna får större möjligheter att driva igenom byggprojekten. Många kommuner vill öka byggandet, men saknar ofta de praktiska möjligheterna, sa Ulf Adelsohn. För mer information kontakta: Irma Tidlund, VD 08-785 37 31, 0708-72 76 11 irma.tidlund@bank.hsb.se Birgitta Lerström, Marknadschef 08-785 35 78, 0708-55 91 36 birgitta.lerstrom@bank.hsb.se HSB Bank är Sveriges ledande nischbank för sparande och bostadsfinansiering. HSB Bank erbjuder förmånliga in- och utlåningsräntor och bottenlån ända upp till 80 procent av marknadsvärdet för bostadsrätter. Tjänsten BolånDirekt ger den som söker lån via internet svar inom två minuter. Genom SparaDirekt kan den som vill öppna ett nytt bankkonto via internet och börja spara direkt. HSB Banks Kapitalkonto har tre år i rad toppat rankningen av sparkonton i tidningen Privata Affärers stora bankundersökning. År 2001 uppgick utlåningen till 7,6 miljarder kronor samt in- och upplåningen till 8,5 miljarder kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner var 48,1 miljoner kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT01010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT01010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar