Fem års tillväxt fortsätter

Report this content

HSB Banks delårsbokslut Fem års tillväxt fortsätter HSB Banks resultat första halvåret 2002 blev ca 25,6 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och skatt. Det är i nivå med bankens prognos och en förbättring med ca 7,7 miljoner (43 procent) jämfört med motsvarande period förra året. Trots den svagare konjunkturen har HSB Bank ökat både sin utlåning och inlåning under första halvåret i år, jämfört med förra året. Räntenettot, d v s skillnaden mellan bankens ränteintäkter och räntekostnader, har under första halvåret ökat med 11 miljoner kronor (14 procent) jämfört med samma period 2001, till 89,3 miljoner. Samtidigt har banken så gott som helt kunnat undvika kreditförluster. HSB Bank är en nischbank som specialiserar sig som Boendets Bank. Banken har sin tonvikt på bolån, främst till bostadsrätter, samt banksparande på kapitalkonto. Banken har varje år sedan starten för fem år sedan redovisat både en god vinst och en kraftig tillströmning av nya kunder. Affärsvolymen, som också har ökat under alla år, är för närvarande 18 miljarder kronor. - Halvårsresultatet och vår utveckling under dessa fem år visar att vår specialisering är lönsam för både banken och kunderna, säger HSB Banks vd Irma Tidlund. - Samtidigt som vi har några av marknadens bästa villkor på både våra bostadsrättslån och på vårt kapitalkonto, kan vi satsa en stor del av överskottet på att utveckla banken och våra tjänster, säger Irma Tidlund. För mer information kontakta: Irma Tidlund, VD 08-785 37 31, 0708-72 76 11 irma.tidlund@bank.hsb.se Birgitta Lerström, Marknadschef 08-785 35 78, 0708-55 91 36 birgitta.lerstrom@bank.hsb.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/21/20020821BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar