Håkan Skölds Fastighetsbyrå AB tecknar första lokal-hyreskontraktet i HSB Turning Torso

Det blev Håkan Skölds Fastighetsbyrå AB som tecknade första kontraktet i HSB Turning Torsos kontorsdel. Företaget skall hyra 201 kvm, eller ett halvt våningsplan, på våning 12 ut mot havet. – Vi kommer att växa och anställa fler på vårt kontor säger Håkan Sköld som en direkt kommentar till varför man nu avser att flytta till HSB Turning Torso. Sedan går det inte att komma ifrån att vi vill sitta i den del av staden som växer och expanderar mest just nu. Och att flytta till HSB Turning Torso attraherar både befintlig som ny personal samtidigt som vi får väldigt yteffektiva lokaler till vårt förfogande, avslutar Håkan Sköld. – Antalet intressenter till att hyra i HSB Turning Torsos lokaldel ökar för varje dag. Vi har idag ett antal mycket seriösa kunder som vi förhandlar med, säger Greg Dingizian verkställande direktör på HSB Malmö. HSB Turning Torso består av nio kuber med vardera fem våningsplan varav de två nedersta avser kommersiella ytor. Av dessa kuber har HSB Malmö meddelat att man kommer att flytta in i den nedersta kuben. Förhandlingar pågår nu med ett antal intressenter om att sitta i den andra kuben varav Håkan Skölds Fastighetsbyrå AB redan har tecknat kontrakt. Avsändare: HSB Malmö Ek för Greg Dingizian, verkställande direktör, tfn 040-35 78 16 Håkan Skölds Fastighetsbyrå AB Håkan Sköld, verkställande direktör, tfn 040-800 80

Om oss

HSB Malmö bildades 1925 och är idag en av Sveriges 32 självständiga HSB-föreningar. Med 42 000 medlemmar är den en av de mer tongivande. Verksamheten drivs som en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening i Malmöregionen. Utöver förvaltning av 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter erbjuder HSB Malmö administrativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster och utnämndes 2010 till Årets skånska företag inom förvaltning av Öresundsinstituttet. Juvelen i HSB Malmös krona är Malmös landmärke, HSB Turning Torso. www.hsb.se/malmo

Dokument & länkar