HSB Malmö och Telia träffar ramavtal om bredband

HSB Malmö och Telia har träffat ett sjuårigt ramavtal om leverans och drift av bredband till lägenheter i bostadsrättsföreningarna inom HSB Malmö. Avtalet innebär att samtliga hushåll inom HSB Malmö kommer att erbjudas bredbandsbaserade tjänster som internet, telefoni, och tv-tjänster i HSB Bo-Lina. Det stora flertalet lägenheter ansluts via lokala nätverkslösningar (LAN) medan andra, beroende på lokalisering, kopplas upp via traditionell adsl-anslutning. HSB Bo-Lina har varit i drift sedan det första ramavtalet tecknades mellan HSB Malmö och Telia för fem år sedan. Avtalet gav nästan 31 000 hushåll möjlighet till bredband. Nätet ska nu genomgå en kraftig upprustning och modernisering där i stort sett all tekniskt utrustning byts ut för att motsvara nuvarande och kommande krav på kapacitet och säkerhet. – Avtalet ger oss fortsatt hög kvalitet i nätet tack vare Telia som nätoperatör och samtidigt möjlighet att tillgodose våra medlemmars önskemål att kunna välja olika leverantörer av tjänster, något som vi ser som mycket värdefullt, säger vd Greg Dingizian, HSB Malmö. HSB Malmö tar som kommunikationsoperatör ett operatörsneutralt totalansvar för nätet. Telia installerar och driver därefter nätet som nätoperatör på uppdrag av HSB Malmö. I det nya Bo-Lina-nätet förbättras möjligheterna också betydligt för bostadsrätts¬före¬ningarna att använda lokala tillämpningar och tjänster som driftsövervakning, trygghetslarm och passagesystem. – Vi är givetvis mycket glada över att HSB Malmö visat oss förnyat förtroende. Det är ett bevis på att vår kompetens och erfarenhet av att bygga och driva stora och komplicerade nätlösningar med hög kvalitet är en viktig faktor när kunden väljer leverantör och samarbets¬partner, säger segmentschef Anders Gylder, TeliaSonera Sverige. Ytterligare information till journalister lämnas av Chef för medlem och förvaltningstjänster Börje Nilsson, HSB Malmö, tfn 040-35 77 00, 070-825 63 97, Segmentschef Anders Gylder, TeliaSonera Sverige, via TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30

Om oss

HSB Malmö bildades 1925 och är idag en av Sveriges 32 självständiga HSB-föreningar. Med 42 000 medlemmar är den en av de mer tongivande. Verksamheten drivs som en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening i Malmöregionen. Utöver förvaltning av 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter erbjuder HSB Malmö administrativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster och utnämndes 2010 till Årets skånska företag inom förvaltning av Öresundsinstituttet. Juvelen i HSB Malmös krona är Malmös landmärke, HSB Turning Torso. www.hsb.se/malmo

Dokument & länkar