Ordförande Anders Nord lämnar HSB Malmös styrelse liksom suppleanten Harald Runge

Anders Nord som är ordförande i HSB Malmös styrelse har meddelat att han lämnar sitt uppdrag, då hans arbetsgivare inte längre anser att uppdraget är förenligt med hans tjänst vid polismyndigheten i Skåne. – Jag kan inte längre kombinera mitt arbete på polisen med ett uppdrag i HSB Malmö. Det är min arbetsgivare som har reagerat och sagt ifrån att min roll som kommissarie och biträd-ande chef för kriminalsektionen i Malmö inte harmonierar med ett förtroendeuppdrag som ordförande i HSB Malmö. – Det går inte att komma ifrån att HSB Malmö är en stor organisation som kräver mycket tid till sitt förfogande och jag kan inte längre låta tiden gå ut över mitt arbete, säger Anders Nord som en kommentar till sitt beslut. Anders Nord lämnar sitt uppdrag i HSB Malmö och HSB:s riksförbund i januari. I HSB Malmös styrelse ingår också Harald Runge som suppleant. Harald som också är anställd vid polismyndigheten i Skåne har även han meddelat att han lämnar sitt uppdrag i HSB Malmös styrelse på samma grunder. Avsändare: HSB Malmö Ek för / Styrelsen Frågor besvaras av: Anders Nord, avgående ordförande, mobil 070-674 22 05 Britt-Marie Johansson, vice ordförande, mobil 073-687 84 88 Greg Dingizian, verkställande direktör, mobil 070-578 54 40

Om oss

HSB Malmö bildades 1925 och är idag en av Sveriges 32 självständiga HSB-föreningar. Med 42 000 medlemmar är den en av de mer tongivande. Verksamheten drivs som en medlemsägd kooperativ ekonomisk förening i Malmöregionen. Utöver förvaltning av 30 000 bostadsrätter och drygt 1 600 hyresrätter erbjuder HSB Malmö administrativa och tekniska förvaltnings- och konsulttjänster och utnämndes 2010 till Årets skånska företag inom förvaltning av Öresundsinstituttet. Juvelen i HSB Malmös krona är Malmös landmärke, HSB Turning Torso. www.hsb.se/malmo

Dokument & länkar