925 000 kvinnor diskrimineras av försäkringsbolagen

925 000 kvinnor diskrimineras av försäkringsbolagen Nio av tio försäkringsbolag lurar kvinnorna på pengarna i den privata pensionsförsäkringen 925 000 kvinnor väljer att regelbundet betala in pengar till privata pensionsförsäkringar. De privata pensionsförsäkringarna är ett sätt att kompensera lägre lön tidigare i livet, för deltidsarbetet, för vård av barn och av andra orsaker. HTF, SKTF och ST har tillfrågat försäkringsbolagen i Sverige som säljer privata pensionsförsäkringar om de gör skillnad på utbetalningar till kvinnor och män. Det visar sig att kvinnorna drar ytterligare en nitlott. Trots att man har inbetalat samma summa i alla år så betalar, i stort sett alla, försäkringsbolag ut mindre pengar per månad till en kvinna än till en man. Man har alltså en könsuppdelad försäkring som kan ge flera hundra kronor mindre i månaden. T ex innebär försäkringen i ett bolag att om en man och en kvinna vardera sparar 500 kronor i månaden i tjugo år så får mannen 1 176 kronor mer per år i pension. På tio år blir skillnaden 11 760 kronor. I maj i år tillskrev vi tio försäkringsbolag för att få svart på vitt. Vi har nu fått svar av dem. Nio av dem har icke könsneutrala försäkringar. Endast ett bolag behandlar kvinnor och män likvärdigt. Detta hedersfulla bolag är KPA Pensionsförsäkringar. De bolag som uppger att de icke tillämpar könsneutrala försäkringar är; SEB Trygg Liv, Handelsbanken Liv, AMF Pension, LIVIA, Länsförsäkringar, Skandia, Salus Ansvar, SPP Liv och Folksam. Skälet är att man delar upp kollektivet med utgångspunkt i könet. Det finns idag en statistisk skillnad i livslängd mellan kvinnor och män. Kvinnor som grupp lever längre och då ska "deras" pengar räcka längre, anses det. En uppdelning mellan kvinnor och män på detta sätt är ett fördomsfullt sätt att behandla nästan en miljon försäkringstagare på. Än mer absurd blir frågan att det är många fler kvinnor än män som sparar i pensionsförsäkring. Det är 125 000 fler kvinnor som sparar. Men ändå missgynnas kvinnorna, de som troget och privat satsar sina sparade pengar i bolagen. Kan det vara manliga fördomar som styr försäkringsbolagens beslut och försäkringarnas konstruktion? När det gäller tjänstepension som grundar sig på kollektivavtal får inte könsdiskriminering ske eftersom de måste följa jämställdhetslagen. Men då jämställdhetslagen endast omfattar arbetslivet hamnar privata pensionsförsäkringar utanför denna lagstiftning. De pensioner vi nu diskuterar och kryssar för i premiepensionsvalet är också könsneutrala. Men alltså inte privata pensionsförsäkringar. HTF, SKTF och ST kräver att försäkringsbolagen omgående gör om det orättfärdiga systemet med könsuppdelade utbetalningar av privata pensionsförsäkringar. Ytterligare information ges av Ann Wennström, HTF 08-737 82 57, 070-537 84 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00260/bit0002.pdf

Dokument & länkar