Avtal klart för tjänstemännen inom transportsektorn

Avtal klart för tjänstemännen inom transportsektorn I dag blev avtalet klart för tjänstemännen inom transportsektorn. HTF, Civilingenjörsförbundet och Transportgruppen har förhandlat sedan i slutet av förra året. Förlikningsförhandlingar har pågått sedan ett par veckor tillbaka. I dag lämnade medlarna sitt slutbud som båda parter accepterade. Avtalet berör 16.000 tjänstemän som arbetar inom bl a spedition, bussföretag, hamnbolag och markanställda inom civilflygsbolag. Avtalstidens längd: Från den 1 januari 2001- 30 juni 2004. Avtalsperioden är 42 månader. Avtalet är uppsägningspart sista perioden för båda parter. Löner: 1 januari 2001-28 februari 2002 3,0 % 275 kronor i garanti 1 mars 2002-30 april 2003 2,9 % 275 kronor i garanti 1 maj 2003-30 juni 2004 2,8 % 275 kronor i garanti Lägstlöner: Lägstlöner räknas upp för varje period med samma procenttal som ovan. Arbetstid En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att undersöka och beskriva problem relaterade till arbetstider, förläggning, planering av arbetstider och övertidsuttag. Arbetet skall även omfatta frågan om arbetstidsförkortning vid förskjuten arbetstid. Flera avtal samordnas Ett resultat av förhandlingarna är att åtta avtal nu samordnas till ett avtalstryck "Transportgruppen". I avtalstrycket kommer även att finnas supplement avseende vissa branscher. Ytterligare information ges av sektionschef Lennart Israelsson 070-537 84 08 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01250/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01250/bit0002.pdf

Dokument & länkar