Facken protesterar mot Metros "smutsiga trick" på Tysklands ambassad i Stockholm

Facken protesterar mot Metros "smutsiga trick" på Tysklands ambassad i Stockholm Fackföreningar från olika länder i Europa kommer idag (onsdag) att överlämna en protestskrivelse till den tyska ambassaden i Stockholm. De anklagar detaljhandelsföretaget Metro för "smutsiga trick" och antifacklig verksamhet i Turkiet. Den europeiska fackliga organisationen UNI-Europa, vars första konferens pågår i Stockholm, fördömde igår Metro för att kränka internationellt erkända fackliga rättigheter i Metros turkiska cash&carrybutiker. Tyska Metro står inför två besvärande klagomål från fackföreningarna - ett klagomål hos Internationella arbetsorganisationen, och klagomål till den tyska och den turkiska regeringen i enlighet med OECDs riktlinjer för hur multinationella företag ska bete sig. Facken anklagar Metro för att ha undertecknat överenskommelser om att respektera de anställdas rätt att organisera sig fackligt och förhandlingsrätten - samtidigt som man redan bedrev en kampanj för att eliminera det inflytande som kunde utövas av det turkiska förbundet för handelsanställda Tez-Koop-IS. Ulrich Dalibor, från fackförbundet verdi i Tyskland, visade konferensdeltagarna anteckningar från ett möte då Metroledningen diskuterade Deltaplanen - en antifacklig kampanj - endast veckor innan företaget undertecknade en överenskommelse med fackföreningarna i vilken man lovade att man skulle respektera arbetstagarnas rättigheter. Efter att ha undertecknat en andra överenskommelse i februari i år med UNI och Verdi, började Metro att bussa sina turkiska anställda till notariatskontor för att skriva på att de gick ur Tez-Koop-IS. De tvingades sedan - under avskedshot - att ansluta sig till en annan fackförening som inte tidigare hade haft någon verksamhet inom Metro. Fackföreningsmedlemmar i de turkiska butikerna har sedan sagts upp. "Metros beteende är oacceptabelt," sade Jan Furstenborg, chef för handelssektorn på UNI (Union Network International), den globala fackliga federationen för tjänstesektorerna. "Metro har vid upprepade tillfällen kränkt internationella arbetsrättsliga konventioner. Dess beteende i Turkiet kontrasterar skarpt mot företagets deklarationer och uttalade principer." En facklig delegation kommer att överlämna en protestskrivelse och en petition med namnunderskrifter som samlats in under UNI-Europas regionkonferens och förra veckans konferens i UNI-Europas handelssektor. De väntas på den tyska ambassaden omkring klockan 11.15, onsdag den 21 maj. I delegationen ingår: Ulrich Dalibor, ver.di, Tyskland, Bengt Olsson, HTF, Sverige och Jan Furstenborg och Alex Rüdig från UNI. Mer än 600 fackliga ombud och observatörer har deltagit i UNI-Europas regionkonferens i Stockholm. UNI-Europa representerar sju miljoner medlemmar i 320 fackföreningar i 50 länder. För mer information, kontakta: Noel Howell, UNIs pressekreterare +41 79 446 2703 Sven Lindberg, Handels pressekreterare 070- 630 97 02 Stina Andersson, HTFs pressekreterare 070- 636 91 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00140/wkr0002.pdf

Dokument & länkar