HTF deltar aktivt på Callcentermässan

HTF deltar aktivt på Callcentermässan Callcenterbranschen växer i Europa. Antalet callcenters beräknas fördubblas fram till år 2002. I Sverige finns idag ca 8000 årsanställda i branschen. HTF har tecknat kollektivavtal om anställningsvillkor med branschens företrädare, Tjänsteföretagen Arbetsgivarförbund. Avtalet gäller från 1 april 2001. HTF under året har gjort en undersökning av branschen som presenteras i rapporten "Den nya arbetsmarknaden". HTF ser positivt på den nya arbetsmarknaden som ger möjligheter till arbetstillfällen utanför tillväxtregionera. Men HTF har också anledning att ställa krav på branschen när det gäller löner och villkor för de anställda. Undersökningen som HTF har gjort visade att 80 % av de anställda är kvinnor. Anställningsformerna varierar kraftigt mellan olika verksamheter. Av undersökningen framgår det också att 70 % av de anställda kontrolleras ingående vad avser tillgängligheten på sin arbetsstation. Undersökningen finns att ta del av på HTF hemsida www.htf.se. Många av företagen erhåller olika former av stöd från staten, kommunerna och/eller länsarbetsnämnderna. HTF har krävt att bidragsgivande myndigheter bör följa upp verksamheten så att man verkligen får den stabila sysselsättningen som var meningen med bidragen. HTF inbjöds under hösten till Mona Sahlin och Näringsdepartementet för en diskussion angående företagsbidragen. HTF kommer att ingå i den arbetsgrupp som ska undersöka hur bidragsgivningen fungerar. Besök HTFs monter på Call Center Vision mässan i Älvsjö tisdag den 20 februari till och med torsdag den 22 februari klockan 10-17. Ytterligare information lämnas av Carin Fors Thorsen 070-511 23 89 om mässan, Sam Dandemar 070-636 91 26 om avtalet och Agneta Funseth 070-636 91 42 om undersökningen. Presschef Stina Andersson 2001 02 19 Tel: 08-737 81 04 Mobil: 070-636 91 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT01150/bit0001.pdf

Dokument & länkar