HTF leder aktion för att rädda KvinnorKan

HTF leder aktion för att rädda KvinnorKan HTF har beslutat att gå in och stödja konkursdrabbade KvinnorKan. HTF och KvinnorKan har enats om ett samarbete som innebär att HTF blir en av huvudsponsorerna de närmaste åren. - Det finns mycket att vinna för oss båda på ett samarbete. Genom att förenas i våra ambitioner att uppnå ökad jämställdhet kan vi uträtta mer säger HTFs ordföranden Holger Eriksson och KvinnorKan´s ordförande Agneta Rosengren. Det behövs fler aktörer som lyfter jämställdhetsfrågorna på olika sätt, inte färre. HTF prioriterar jämställdhetsarbetet med frågor som rör kvinnors villkor på arbetsmarknaden högt. Genom att få tillgång till en ny arena och ett nytt redskap i jämställdhetsarbetet, genom möjligheten till samarbete i projekt med många andra aktörer kan HTF´s jämställdhetsarbete utvecklas ytterligare. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att båda parter ska kunna bidra till att stärka kvinnors ställning i samhället, att skapa lika villkor för kvinnor och män i arbetslivet, i familjen med ansvar för hem och barn och i samhället i stort. Samarbetet är även ett led i KvinnorKan´s strävan att finna vägar att rekonstruera verksamheten för att organisationens värdefulla kunskaper, erfarenheter och nätverkskontakter ska kunna tas till vara även i framtiden. En förutsättning för att KvinnorKan ska lyckas återuppta verksamheten fullt ut är att ett antal nya sponsorer knyts till arbetet under det närmaste halvåret. Därmed återskapas även den värdefulla bredden i verksamheten. För ytterligare information kontakta: Holger Erikssson, Agneta Rosengren, Förbundsordförande HTF Ordförande KvinnorKan 08-737 81 01, 070-537 84 78 070-248 48 84 Presschef Stina Andersson 2003-04-08 Tel: 08-737 81 04, 070-636 91 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00450/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00450/wkr0002.pdf

Dokument & länkar