HTFs nya undersökning bekräftar obalansen i arbetslivet

HTFs nya undersökning bekräftar obalansen i arbetslivet 2003-10-22 Män och kvinnor lever i skilda världar vad gäller yrkesliv och föräldraskap. I HTFs nya undersökning "Tid i balans" utkristalliserar sig en tydlig tudelning av arbetsmarknaden. En fjärdedel av HTFs medlemmar arbetar deltid. Nio av tio är kvinnor. Det innebär att 32 procent av kvinnorna och 7 procent av männen inom HTF arbetar deltid. Av dem som arbetar deltid gör cirka 2/3 det frivilligt medan 1/3 anser att de är ofrivilligt deltidsarbetande. De vanligaste anledningarna till den valda deltiden är ledighet i enlighet med föräldraledighetslagen. Av HTFs medlemmar arbetar 42 procent övertid minst varje vecka. Heltidsarbetande arbetar mer övertid än deltidsarbetande och män i högre grad än kvinnor. Var femte man arbetar övertid varje eller nästan varje dag. - Vår undersökning bekräftar ett arbetsliv i obalans där kvinnorna tar huvudansvaret för barn och familj. Denna fördelning får allvarliga konsekvenser för kvinnorna som får lägre lön, sämre kompetensutveckling och därmed sämre karriärutveckling. Detta i sin tur leder till lägre ersättningar från sjuk- och a-kassa och i förlängningen en lägre pension, säger HTFs förbundsordförande Holger Eriksson. - Vi måste skapa ett arbetsliv där det finns förutsättningar för både män och kvinnor att vara både förälder och arbetstagare, avslutar Holger Eriksson. Undersökningen omfattar cirka 3.700 HTF-medlemmar. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Fristedt, utredare på HTF, telefon 08-737 82 63 eller mobil 070-669 00 53. Hela undersökningen finns på HTFs webbsida www.htf.se Presschef Stina Andersson Tel: 08-737 82 61 Mobil: 070-636 91 20 Pressekreterare Maria Mirsch Tel: 08-737 82 68 Mobil: 070-668 90 42 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/19/20040319BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/19/20040319BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar