Nu är tiden inne för att korta arbetstiden med stöd av lagstiftning säger HTFs förbundsstyrelse i dag

Nu är tiden inne för att korta arbetstiden med stöd av lagstiftning säger HTFs förbundsstyrelse i dag HTFs förbundsstyrelse har i dag yttrat sig över rapporten "Kortare arbetstid - för och emot"(DS 2000:22) - Allt fler önskar ta ut en välståndsökning i kortare arbetstid och nu kräver vi politiskt stöd för detta säger HTFs ordförande Holger Eriksson. HTF anser att det nu är dags att ta ett avgörande steg för att förkorta den ordinarie arbetstiden och förstärka den enskildes inflytande över förläggningen av arbetstiderna. För att stimulera parterna till att träffa avtal om förändrade arbetstidsvillkor är det angeläget att regeringen redan i höstpropositionen meddelar sin avsikt att sänka normen för heltidsarbete i arbetstidslagen. En ny arbetstidslag bör dessutom innehålla regler som syftar till att anpassa arbetstidens längd och förläggning både till arbetstagarnas olika önskemål och behov och till verksamhetens krav. Härutöver bör ekonomiska metoder och medel som kan påskynda avtalsprocessen redovisas och reserveras i höstbudgeten. Det är de avtalsslutande parterna som, vid sidan av skyddsaspekterna, har att träffa de avgörande ställningstagandena om hur arbetstidsfrågorna skall regleras. Arbetstidslagen skall även fortsättningsvis vara dispositiv. Statsmakterna har samtidigt både en möjlighet och ett ansvar för att påskynda och underlätta en utveckling av arbetstidsreglerna. Genom att ändra normeringen i arbetstidslagen och genom att införa ekonomiska incitament för avtalsprocessen görs inga förändringar i parternas förhandlingsrätt. Det skall även fortsättningsvis vara fritt för parterna att i avtal reglera frågorna om hur arbetstiderna skall regleras och hur inflytandet skall utövas. -HTF anser att arbetstiden ska vara högst 37,5 timmar i genomsnitt per vecka och att individens inflytande bör stärkas ytterligare. En oregelbunden arbetstidsförläggning bör innebära ännu kortare arbetstid, avslutar Holger Eriksson ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00400/bit0002.pdf

Dokument & länkar