Var är jämställdhetsministern?

Årsmöte med Föreningen KvinnorKan Tid: 22 maj 2003 kl 14.00 Plats: HTF-huset, Franzéngatan 5, Stadshagen Var är jämställdhetsministern? Nu är vi mitt inne i en ny avtalsrörelse, "Kommunal" har till och med tagit ut sina medlemmar i strejk. De flesta där är kvinnor. Vi kan återigen höra tongångarna för "femtielfte" gången, att det finns inga pengar, vad tycker jämställdhetsministern om det? Kvinnor och män har fortfarande inte lika lön ens för samma jobb, fast det är olagligt sedan decennier. Kvinnorna sitter dessutom fast i låglöneyrkena bland annat pga en föråldrad familjepolitik. Ska vi i Sverige på allvar kunna tala om "mainstreaming" enligt FN-beslut och EU- mål måste förändringarna gälla alla. Regeringen måste våga sätta makt bakom orden också på jämställdhetsområdet, vi efterlyser ökad handlingskraft, säger styrelsen för KvinnorKan vid sitt årsmöte i Stockholm på torsdagen. Kvinnorna ses enligt färska forskningsrapporter fortfarande som en "riskarbetskraft" pga att de antas ha en högre frånvaro. De sorteras bort till förmån för män som får jobb som är karriärutvecklande och med en betydligt brantare löneutveckling. Kvinnor får arbeten som är lätta att ersätta och där karriärvägarna och löneutvecklingen är sämre, i Sverige år 2003. Vi var nog många som hurrade när vice statsministern fick ansvaret för jämställdhetsfrågorna. Äntligen fick frågorna den dignitet de förtjänade. Regeringen har, visar det sig, bytt strategi på jämställdhetsområdet. Idag är det mainstreaming som ska gälla, kvinnor och män ska behandlas lika. Det är självklart alldeles riktigt men det innebär ju inte att det krävs färre insatser för att komma tillrätta med dagens orättvisor, tvärtom! I dagsläget verkar strategin ha fått en oönskad effekt. Antingen följde inte några pengar med uppdraget som vice statsminister- och jämställdhetsminister eller så försökte man ta ett för stort kliv och ramlade ner i avgrunden. Det händer för lite och det går för sakta. Vi tycks framstå som mer radikala än politikerna. KvinnorKan tillsammans med HTF, vår nya samarbetspartner, är beredda att agera. HTF som är den fackliga organisation som satsar mest på jämställdhet och KvinnorKan med 20 års erfarenhet, stora kontaktytor över hela landet, en stor kunskapsbank och med ett arbete på "bredden" kan bidra till att bryta den onda cirkel som vi nu befinner oss i. Förslaget, med delad föräldraledighet som HTF presenterat tidigare i år, kan förutom att det är mycket betydelsefullt för barn och föräldrar också leda till att vi får fler kvinnliga chefer, fler kvinnor med styrelseuppdrag och att vi äntligen kan få rättvisa löner. Med många kvinnor på nya positioner, ser vi samtidigt ett ökat behov av nya nätverk och mentorskapsprojekt ett arbete som KvinnorKan har mångårig erfarenhet av. KvinnorKan står till förfogande! För ytterligare upplysningar kontakta Agneta Rosengren ordf. 070/248 48 84 och Ylva Schmidt 070/7289323, 08-723 13 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00320/wkr0002.pdf

Dokument & länkar