Avslutad skatterevision hos Hufvudstaden ger positiv skatteeffekt om 60 Mkr

Som tidigare meddelats har Hufvudstaden varit föremål för skatterevision, varvid skattemyndigheten prövat Hufvudstadens beräkning av avdrag för förlust vid likvidation av dotterbolaget Förvaltnings AB Norrilen. Frågan gällde den verkliga förlustens storlek. Skatterevisionen är nu avslutad och skattemyndigheten har godkänt avdraget om 293 Mkr, som påverkade skatteberäkningen i 2001 års bokslut. Skattemyndighetens beslut innebär också att ytterligare yrkade förlustavdrag avseende likvidation av Förvaltnings AB Norrilen har godkänts. Den positiva skatteeffekten för år 2003 uppskattas till 60 Mkr. Stockholm den 6 oktober 2003 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Prenumerera

Dokument & länkar