Förslag till styrelse och styrelsearvode

Aktieägare i Hufvudstaden AB, representerande mer än 50 procent av såväl antal röster som aktiekapital, har informerat bolaget om att de kommer att lägga fram följande förslag till val av styrelse och styrelsearvode på den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2001. Styrelse Till styrelseledamöter föreslås omval av: Fredrik Lundberg (ordförande) Claes Boustedt Bengt Braun Mats Jansson Hans Mertzig Curt G Olsson Ivo Stopner Bo Waldemarson Styrelsearvode Arvodet till styrelsen föreslås vara oförändrat jämfört med föregående år, 900.000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Revisorer Vid föregående års ordinarie bolagsstämma valdes Bo Ribers som ordinarie och Stefan Älgne som suppleant för tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2004. Båda är auktoriserade revisorer vid KPMG. Stockholm den 20 februari 2001 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Frågor besvaras av: Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00 Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar