Hufvudstaden avser sälja Liljeholmsfastigheterna

Hufvudstaden har träffat en avsiktsförklaring med en investerare innebärande att denne skall förvärva Hufvudstadens fastigheter Stubinen 2 och Stora Katrineberg 16, belägna på Liljeholmen i Stockholm. Parternas avsikt är att, efter en genomförd due diligenceprocess, träffa definitiva köpeavtal. Avyttringen av Liljeholmsfastigheterna ligger i linje med Hufvudstadens strategi att koncentrera sin verksamhet till centrala Stockholm och centrala Göteborg. Stockholm den 27 oktober 2000 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Frågor besvaras av Ivo Stopner, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar