Hufvudstadens bolagsstämma

Hufvudstaden höll idag ordinarie bolagsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,10 kronor per aktie. Avstämningsdag är måndagen den 24 mars 2003 och beräknad utbetalningsdag torsdagen den 27 mars 2003. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Mats Jansson, Hans Mertzig, Ivo Stopner och Bo Waldemarson samt nyvaldes Peter Egardt. Vid det efterföljande konstituerande sammanträdet omvaldes Fredrik Lundberg till styrelsens ordförande. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att arvodet till styrelsen skulle uppgå till 1 000 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i bolaget. Styrelsen har därefter fattat beslut som möjliggör återköp av egna aktier upp till högst 10 procent av samtliga utgivna aktier. Stockholm den 19 mars 2003 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Bilaga: Styrelsens förslag till bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier. Frågor besvaras av: Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00 Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar