Hufvudstadens fastighetsbestånd marknadsvärderas till 15,3 Mdr

• Hufvudstadens fastighetsbestånd har marknadsvärderats till 15,3 mdr, vilket ger ett substansvärde per aktie efter skatt (28 procent) om 38 kr. • Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 94,3 Mkr (134,0). Nedgången förklaras av kostnader för ombyggnadsprojekten i NK Stockholm nedre plan och Norrmalmstorg 1. • Fastighetsförvaltningens bruttoresultat exklusive särskilda projekt uppgick till 184,1 Mkr (186,8). Stockholm den 5 maj 2003 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Delårsrapport januari - mars 2003 Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar