Hufvudstadens niomånadersresultat efter skatt uppgick till 158,2 Mkr

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 158,2 Mkr (473,3). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 56,5 Mkr (353,7). • För jämförbart fastighetsbestånd ökade fastighetsförvaltningens nettohyror med 9,8 procent till 743,9 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. • Den positiva hyresutvecklingen i centrala Stockholm fortsätter. Ny topphyra för kontor på nivån 6 500 kr per kvm noterades. • Nyemission om 845 Mkr beslutad på extra bolagsstämma. Stockholm den 25 oktober 2000 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Delårsrapport januari – september 2000. Frågor besvaras av Ivo Stopner och Clas Hjorth, telefon 08-762 90 00.

Prenumerera

Dokument & länkar