Liv Forhaug och Fredrik Persson föreslås som nya styrelseledamöter i Hufvudstaden

Huvudägaren i Hufvudstaden, L E Lundbergföretagen AB, har meddelat bolaget att man avser föreslå att årsstämman den 17 mars 2016 utser Liv Forhaug och Fredrik Persson till nya styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Claes Boustedt, Peter Egardt, Louise Lindh, Fredrik Lundberg, Sten Peterson, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner som styrelseledamöter samt att Fredrik Lundberg omväljs som styrelsens ordförande.

Bengt Braun och Hans Mertzig har undanbett sig omval och lämnar därför styrelsen i samband med årsstämman 2016 efter många års förtjänstfullt styrelsearbete.

Liv Forhaug (civilekonom, född 1970) är Chief Strategy Officer i ICA Gruppen AB sedan 2013. Hon har tidigare erfarenhet bl.a. som partner på McKinsey & Company och är styrelseledamot i Hemtex AB och Thule Group AB.

Fredrik Persson (civilekonom, född 1968) är styrelseordförande i Svensk Handel sedan 2014 och i Axfood AB sedan 2009. Han har tidigare erfarenhet bl.a. som VD och koncernchef på Axel Johnson AB och är styrelseledamot i AB Electrolux, Lancelot Asset Management AB och Svenskt Näringsliv.
 

Stockholm den 11 februari 2016

HUFVUDSTADEN AB (publ)
 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Informationen offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2016, kl. 12.10.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Lundberg, Styrelseordförande, telefon 08-463 06 00
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.