Ökat resultat för Hufvudstaden

Halvårsrapport januari – juni 2004

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 512,2 Mkr (162,3). Ökningen förklaras främst av vinst vid fastighetsförsäljningar om totalt 316 Mkr efter skatt. • Exklusive särskilda projekt ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 3,4 procent till 391,4 Mkr (378,6) • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 687,4 Mkr (679,0). • Hyresvakansgraden vid periodens slut var 9,1 procent (8,3 vid årsskiftet för jämförbart bestånd). • Resultat per aktie uppgick till 2,48 kronor (0,77). • Massimo Dutti ny butikshyresgäst i Norrmalmstorg 1 Stockholm den 24 augusti 2004 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Halvårsrapport januari – juni 2004 Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar