Periodens resultat efter finansnetto ökade med 36,1 procent till 371,0 Mkr

Report this content

• Periodens resultat efter finansnetto uppgick till 371,0 Mkr (272,6), en ökning med 36,1 procent. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 25,7 Mkr (18,9). • Fastighetsförvaltningens nettohyror ökade jämfört med föregående år med 11,6 procent och bruttoresultatet med 22,9 procent eller 14,2 procent exklusive kostnader för särskilda projekt. • Zara ny butikshyresgäst i Norrmalmstorg 1 med planerad inflyttning hösten 2003. Stockholm den 22 oktober 2002 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Delårsrapport januari – september 2002. Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00

Prenumerera

Dokument & länkar