Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,2 Mkr

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 32,2 Mkr (356,0). resultatet föregående år ingick jämförelsestörande poster med 317,5 Mkr. • För jämförbart fastighetsbestånd ökade fastighetsförvaltningens nettohyror till 252,9 Mkr (225,1). • Den positiva hyresutvecklingen i centrala Stockholm och centrala Göteborg fortsatte. Nya topphyror för kontor på nivån 5 000 kr per kvm noterades i Stockholm. • Hyresvakansgraden sjönk till 3,1 procent från 3,7 procent. Stockholm den 10 maj 2000 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Kvartalsrapport januari – mars 2000 Frågor besvaras av Ivo Stopner och Clas Hjorth, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar