Resultatet efter finansnetto år 2000 uppgick till 509,4 Mkr

• Resultatet efter finansnetto uppgick till 509,4 Mkr (577,0). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 271,2 Mkr (361,7). • För jämförbart fastighetsbestånd ökade fastighetsförvaltningens nettohyror med 10,5 procent jämfört med föregående år. • Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 0,85 kronor (0,78). • I linje med strategin har fastigheter i centrala Stockholm förvärvats för 2 719,5 Mkr och tomträttsfastigheterna i Liljeholmen avyttrats för 900 Mkr. • Den positiva hyresutvecklingen i centrala Stockholm och centrala Göteborg fortsatte under året. Hyresnivåer för kontor på mellan 6 000 och 7 000 kr per kvm noterades i Stockholm. Stockholm den 16 februari 2001 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Bokslutskommuniké 2000. Frågor besvaras av Ivo Stopner och Clas Hjorth, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar