Stabil utveckling i Hufvudstaden

Delårsrapport januari – september 2003

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 294,5 Mkr (274,2). • Avslutad skatterevision ger positiv skatteeffekt om 60 Mkr. • Exklusive särskilda projekt ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat med 3,8 procent till 566,8 Mkr (546,3). • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 1 006,2 Mkr (1 005,9). • Hyresvakansgraden exklusive projektfastigheten Norrmalmstorg 1 var 6,3 procent (6,7 vid årsskiftet). Vakanserna bedöms öka under återstoden av året. • Resultat per aktie uppgick till 1,41 kronor (1,30). Stockholm den 24 oktober 2003 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Delårsrapport januari – september 2003 Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar