Stark resultatutveckling för Hufvudstaden år 2002

• Resultat efter finansnetto uppgick till 453,2 Mkr (380,5). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet till 429,4 Mkr (361,6). • Fastighetsförvaltningens nettohyror ökade jämfört med föregående år med 9,0 procent och bruttoresultatet ökade med 13,7 procent. • Hyresnivån ökar med 32 procent på omförhandlade avtal. • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 kronor (1,00) per aktie. • Styrelsen föreslår bemyndigande för återköp av egna aktier. Stockholm den 13 februari 2003 HUFVUDSTADEN AB (publ) Ivo Stopner Verkställande direktör Bilaga: Bokslutskommuniké 2002 Påminnelse om analytikermöte 14 februari Frågor besvaras av Ivo Stopner, VD, och Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Om oss

Hufvudstaden erbjuder kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs allra mest attraktiva lägen. Företaget grundades 1915 och är idag ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag och ett av landets starkaste varumärken inom fastighetsbranschen.

Prenumerera

Dokument & länkar