Delårsrapport från Human Care AB januari-september 2002

Report this content

Delårsrapport från Human Care AB januari-september 2002 Human Care uppvisar fortsatt tillväxt och ökat resultat - Resultatet efter årets första nio månader uppgick till 11 434 Tkr (10 491). Resultatet påverkas av en rad internationella marknadssatsningar, vilket belastat resultatet med 1 750 Tkr. Sammantaget utföll verksamheten med en resultatförbättring på 9 procent. - Omsättningen ökade under perioden till 69 034 (46 951). Den sammanlagda omsättningsökningen blev 47 procent. - Orderingången är fortsatt stark och orderstocken är betydligt större per 30 september inom båda produktområdena än vid samma tidpunkt föregående år. - Prognosen för helåret 2002 med högre omsättning och högre resultat än föregående år kvarstår. Kort om Human Care: Human Care etablerades 1993 och är sedan 2000 noterat på AktieTorget. Vi utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för vårdsektorn. Våra nuvarande affärsområden är taklyftssystem och rollatorer. Företaget har cirka 20 procent av den svenska taklyftsmarknaden och drygt 35 procent av den svenska rollatormarknaden, samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare 50 procent av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tio länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se. För ytterligare information kontakta Per Nilsson, VD Human Care, tel 046-18 91 75. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/21/20021021BIT00730/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar