Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 · Omsättningen ökade med 94 procent till 134,0 Mkr (69,0). · Resultat efter skatt uppgick till 6,3 Mkr (8,3). · Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,9 Mkr (11,4). Resultatet för 2003 har belastats med kostnader av engångskaraktär, främst i samband med bolagets börsnotering, om 2,4 Mkr. · Resultat per aktie efter skatt uppgick 2,42 kr (3,77). · Prognos för 2003: Tidigare lämnad prognos om starkt ökad omsättning med väsentligt förbättrat resultat efter finansiella poster, ändras till - starkt ökad omsättning med resultat efter finansiella poster i nivå med föregående år. Ytterligare information lämnas av Per Nilsson, VD, tfn 046-18 91 75, mail@humancare.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00540/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/21/20031021BIT00540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar