Förändring i Human Cares ledningsgrupp

Report this content

Förändring i Human Cares ledningsgrupp Med anledning av de regler som gäller från 1 juli för börsbolag, har vVD och styrelseledamoten Leif Sonesson beslutat lämna sin anställning på Human Care från den 1 oktober. Leif Sonesson, som är en av huvudägarna i bolaget, kommer tillsvidare att arbeta som konsult från eget bolag. Sonesson är kvar som huvudaktieägare och styrelseledamot i Human Care. Vidare sitter Sonesson i styrelserna för dotterbolagen LeberRehab AB och Ahlberg Rehab AB. För ytterligare information, kontakta Per Nilsson, VD Human Care, tel 046-18 91 75. Kort om Human Care: Human Care etablerades 1993 och utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för vårdsektorn. Våra nuvarande affärsområden är taklyftssystem och rollatorer. Företaget har ca 20 procent av den svenska taklyftsmarknaden och drygt 35 procent av den svenska rollatormarknaden samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare 50 procent av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tio länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00370/wkr0002.pdf

Dokument & länkar