Human Care avyttrar dotterbolag och fastighet

Human Care HC AB (publ) har avyttrat samtliga aktier i det helägda dotterbolaget HCF i Göteborg AB, som inkluderar den industrifastighet i Högsby industriområde i Göteborg som särskildes från Kalea Specialhissar AB innan dess avyttring. Transaktionen beräknas medföra en realisationsvinst om ca 7 Mkr.

För ytterligare information kontakta:

Peter Lindquist
VD, Human Care HC AB
Mobil: 0704-269254
E-mail: peter.lindquist@humancaregroup.com

Henrik Wikrén
CFO, Human Care HC AB
Mobil: 0733-679679
E-mail: henrik.wikren@humancaregroup.com

Om oss

Human Care utvecklar och tillverkar hjälpmedel med god design, hög kvalitet och funktion som förhöjer livskvaliteten för den åldrande befolkningen i dennes dagliga miljö. I Human Cares produktsortiment ingår idag: taklyftssystem, rollatorer, transportstolar samt hygienprodukter. Human Care grundades 1993 och är noterat på First North.

Dokument & länkar