Human Care förvärvar Kalea Specialhissar AB

Report this content

Human Care förvärvar Kalea Specialhissar AB Medicinteknikföretaget Human Care har i dag förvärvat samtliga aktier i Kalea Specialhissar AB. Kalea Specialhissar AB, som utvecklar, tillverkar och marknadsför specialhissar för rörelsehindrade, förstärker Human Cares produktportfölj och ligger i linje med Human Cares långsiktiga ambition att bli en heltäckande leverantör av hjälpmedel för en åldrande befolkning. Förvärvet ger ett positivt bidrag till vinst per aktie efter full utspädning redan under innevarande år. - Kalea är ett mycket välskött företag, och vår intention är att det ska behålla sin unika identitet även som en del av Human Care , säger Per Nilsson, VD för Human Care. Vi kan utnyttja varandras kontaktnät samt samordna marknadsföringen vilket kommer att innebära stora fördelar för båda företagen. Det kommer också att innebära ökade möjligheter till internationell spridning av produkter genom Human Cares exportkanaler. Även för marknaden kommer detta att få betydelse. Vi förutser strukturförändringar på hjälpmedelsmarknaden och vi kommer att spela en aktiv roll i dessa. Kalea väntas år 2002 omsätta cirka 80 miljoner kronor med god lönsamhet. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför specialhissar för rörelsehindrade. Försäljningen sker främst i Sverige. De viktigaste exportmarknaderna är Tyskland, England och Polen. Kalea har en stark ställning på marknaden och redovisar en kraftig försäljningsökning de senaste åren. Företaget ligger i Göteborg och har totalt 40 anställda. Tillverkningen är modern och kostnadseffektiv och bedrivs i egna ändamålsenliga lokaler. Förvärvet av Kalea bedöms ge en positiv resultateffekt redan under innevarande år. Köpeskillingen erläggs dels kontant och dels genom nyemission av 400 000 aktier i Human Care. Därtill kommer en resultatberoende tilläggsköpeskilling. Antalet aktier efter nyemission uppgår till totalt 2,6 miljoner. Mer information om Kalea finns på www.kalea.se. För ytterligare information var god kontakta Per Nilsson, VD Human Care AB, på tfn 046- 189175 eller 0703-252594. Kort om Human Care: Human Care etablerades 1993 och är sedan 2000 noterat på AktieTorget. Vi utvecklar, producerar samt marknadsför hjälpmedel för främst äldrevården. Våra nuvarande produktområden är taklyftssystem, rollatorer och specialhissar för rörelsehindrade. Företaget har mellan 20 och 35 procent av den svenska marknaden inom respektive produktområde samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare hälften av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tolv länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/04/20021104BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar