Human Care förvärvar LeberRehab AB

Human Care förvärvar LeberRehab AB Medicinteknikföretaget Human Care HC AB förvärvar den svenska rollatortillverkaren LeberRehab AB. LeberRehab har idag en stark position på den skandinaviska hjälpmedelsmarknaden, framförallt inom segmentet utomhusrollatorer. Bolaget har haft en stabil tillväxt de senaste åren och omsatte föregående räkenskapsår 19,5 miljoner kronor. Potentialen för fortsatt tillväxt inom LeberRehabs produktområde bedöms vara mycket god. "LeberRehab är ett mycket välskött företag, och vår intention är att det ska behålla sin unika identitet även som en del av Human Care", säger Per Nilsson, VD för Human Care. "Vi kan utnyttja varandras kontaktnät samt samordna marknadsföringen vilket kommer att innebära stora fördelar för båda företagen. Det kommer också att innebära ökade möjligheter till internationell spridning av LeberRehabs produkter genom Human Cares exportkanaler. Även för marknaden kommer detta att få betydelse; vi förutser strukturförändringar på hjälpmedelsmarknaden och kommer att spela en aktiv roll i dessa." Förvärvet av LeberRehab bedöms ge en positiv resultateffekt redan under innevarande år. Köpeskillingen erläggs dels kontant och dels genom nyemission av 250 000 aktier i Human Care. Därtill kommer en resultatberoende tilläggsköpeskilling. Antalet aktier efter nyemissionen uppgår till totalt 2 miljoner. Mer information om LeberRehab finns på www.leberrehab.se För ytterligare information var god kontakta Per Nilsson, VD Human Care AB, på tfn 070-731 54 26 Kort om Human Care Human Care etablerades 1993 och utvecklar, producerar samt marknadsför taklyftssystem för vårdsektorn. Företaget har ca 20 procent av den svenska marknaden samt stora marknadsandelar i resten av Norden. Närmare 70 procent av produktionen går på export och förutom dotterbolag i Norge och Tyskland har bolaget agenter i ytterligare tio länder, däribland USA och Japan. Mer information hittar du på www.humancare.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/27/20001027BIT00670/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar